Neveléstudomány


Az e-képzésfejlesztés módszertani kérdései

Dr. Sediviné Balassa Ildikó 10 éve - 17:42

Elektronikus tananyagok használata a

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona 10 éve - 21:52

Recent Trends E-Education

Dr. Nashaat El-Khameesy 10 éve - 26:22

A Calderoni elektronikus tanulási forráskezelő és

Dr. Nádasi András János 10 éve - 10:42

A krétától az interaktív tábláig

Dr. Molnár Péter 10 éve - 11:37

Learners' ability, experience amd preception of

Dr. Prof. Latifah Abdol Latif 10 éve - 16:56

Az e-tanulás jelentősége a humánerőforrás

Köpeczi Bócz Tamás 10 éve - 31:00

E-learning fejlesztéssel és alkalmazással

Dr. Kokovay Ágnes 10 éve - 10:12

Az autonóm tanulás és az informális tanulás

Dr. PhD. Juhász Erika 10 éve - 14:10

The State-of-Art for Internationalizing

Dr. Jaime Ortiz 10 éve - 21:24

A tudástranszfer lehetőségét támogató IKT

PhD. Forgó Sándor 10 éve - 13:52