Language sciences

Language sciences (288)

Humanities > Language sciences

Languages (79)
Linguistics (164)
Philology (35)

A dativus absolutus használatának összehasonlítása

sek Dr. PhD. István Pozsgai 7 years ago - 24:17

Ősmagyarok a finnugor erdőben

mtabtk László Klima 7 years ago - 49:48

Szóból ért…?

mindentudas Balázs Lévai
András Lovasi
Eszter Simon
László Tihanyi
Veronika Vince
7 years ago - 49:58

A szaknyelvoktatás aktuális kérdései

sek Dr. MSc. PhD. Gábor Rébék-Nagy 7 years ago - 45:55

A magyar–szláv nyelvi kapcsolatok

mtabtk András Zoltán 8 years ago - 21:30

Az őstörténeti konferencia hozadéka

mtabtk András Róna-Tas 8 years ago - 40:23

Elnöki zárszó

mtabtk László Honti 8 years ago - 11:56

A helynevek mint az őstörténet forrásai

mtabtk István Hoffmann 8 years ago - 19:57

Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában

mtabtk Marianne Bakró-Nagy 8 years ago - 21:02